PRZYWÓDZTWO W WARUNKACH RYZYKA, NIEPEWNOŚCI I CHAOSU

Żyjemy w dobie ciągłych zmian, dlatego rola przywódcy jest coraz bardziej wymagająca, a wyzwania, z jakimi musi się mierzyć znacznie trudniejsze niż kiedyś. Przywództwo nie ma ciągłości, ani „następstwa tronu”. Za każdym razem, kiedy na podium pojawia się „nowa figura”, niewiele wskazuje, że stanie się „wielką figurą”, za którą będą tęsknić zwolennicy. Przywódców jest dziś niewielu, zdecydowanie więcej jest showmanów, próbujących odegrać życiową rolę przywódcy. Niniejsza książka jest próbą przybliżenia znaczącej roli przywódcy w budowaniu sukcesu firmy. Jej głównym celem jest ukazanie, czym jest przywództwo w organizacji na krawędzi ryzyka, niepewności i chaosu a także przedstawienie kompetencji, które powinien posiadać przywódca w zmiennych, niepewnych warunkach otoczenia. Jak przeprowadzić firmę przez niepewność, burzliwe zmiany, ryzyko i kryzys? Jak zadbać o motywację zespołu? Jakich kompetencji potrzebują przywódcy, aby odnosić sukcesy w świecie pełnym niepewności? Dlaczego dziś trudno wyłonić prawdziwego przywódcę?

5810000132

Specyficzne kody