OD KIEROWNIKA DO MENEDŻERA Awans wiedzy i profesjonalizmu

Kierowanie organizacją jest wyzwaniem, bowiem działalność kierownicza ma miejsce na wszystkich szczeblach zarządzania. W dzisiejszych czasach większość firm kierowanych jest przez menedżerów. Czy menedżerowie różnią się od kierowników? Autor niniejszej publikacji chcąc włączyć się w nurt rozważań nad pierwotną i obecną strukturą stanowisk w organizacji przygląda się bliżej pracy kierownika i menedżera. Próbuje udzielić odpowiedzi na pytania: jakie cechy powinien posiadać kierownik, aby stać się menedżerem? Jaki jest współczesny, a jaki będzie menedżer przyszłości? Jak długa jest droga od tytułowego kierownika do menedżera? Czy należy odchodzić całkiem od struktur hierarchicznych? Jakie będą struktury w nowej organizacji przyszłości? Czy w zarządzaniu można uniknąć ryzyka?

5810000127

Specyficzne kody