TEORIA WALKI ZBROJNEJ Próba systematyzacji

Czym jest to, co nazywamy walką? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie w pierwszej kolejności prowadzi do nauk wojskowych, a w szczególności do obszaru wiedzy nazywanego sztuką wojenną. Trudność związana z poszukiwaniem istoty sztuki wojennej we współczesnych konfliktach zbrojnych o niesprawdzających się zasadach, stanowi poważne wyzwanie przed naukowcami związanymi z dyscypliną nauk o obronności. Książka zawiera przemyślenia ostatnich kilku lat pracy Autora. Publikacja jest zbiorem refleksji nad myślą wojskową wybranych teoretyków i praktyków sztuki wojennej w aspekcie wpływu, jaki wywarła na współczesne rozumienie jej zagadnień. Jest również próbą połączenia w spójną całość zagadnień ogólnej teorii walki z zagadnieniami sztuki wojennej. Wiele ujętych w niej obszarów stanowiło treść wykładów z przedmiotu teorii walki zbrojnej i sztuki wojennej wygłoszonych w Akademii Obrony Narodowej, w których, idąc za radą Alfreda N. Whiteheada, Autor starał się harmonizować, kształtować na nowo i uzasadniać rozbieżne intuicje, co do natury zjawiska wojny i walki. Zamieszczone w Książce wyniki badań, zwieńczone są bardzo ciekawymi wnioskami.

5810000129

Specyficzne kody