FUNKCJE NAUKI Wstęp do metodologii Nauka nie jest grą

Trudno jest odróżnić naukę od „nie-nauki”, podobnie, trudno jest powiedzieć, które zdania są naukowe, a które nie-naukowe. B.R. Kuc, tą książką, chciał włączyć się w nurt dyskusji nad tożsamością niektórych dyscyplin naukowych, m.in. nauk o zarządzaniu. Głównym wątkiem, wokół którego skupiają się zawarte w książce rozważania są funkcje nauki, czyli odpowiedź na pytanie czym się nauka zajmuje? Nauka, jako proces zdobywania wiedzy, może być przedstawiona według następującego schematu: fakty-teoria-przewidywanie-fakty. Wykład został wzbogacony o rozważania nad genezą i perspektywami rozwoju nauki, metodyką rozwiązywania problemów naukowych, rolą modeli i badań w doskonaleniu teorii naukowych. Książka jest przeznaczona dla młodych adeptów nauki: asystentów, doktorantów, adiunktów, wykładowców, ale przydać się może każdemu, kto interesuje się rozwojem nauki.

5810000128

Specyficzne kody