ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM OSOBISTYM o osobowości, szczęściu, zmęczeniu i mentorze ...

Najtrudniej jest poznać samego siebie, swoje dobre i złe strony, swoje słabości i atuty. Dlatego też w tej książce Bolesław Rafał Kuc wiele uwagi poświęcił osobowości. Osobowość jest kluczem do zrozumienia zachowań ludzkich. Dzięki osobowości budujemy relacje społeczne i własną tożsamość. Osobowość odgrywa też ważną rolę w dążeniu do szczęścia. Każdy szuka własnego klucza do szczęścia. Pracownicy szukają oparcia w mądrym kierownictwie, często nazywanym przywództwem. Szczęście im przynosi spotkanie na drodze rozwoju mentora, który może pomóc w osiągnięciu odpowiedniego statusu społecznego. B.R. Kuc starał się uporządkować wiele wątków refleksji nad sobą, nad udolnością i nieudolnością zarządzania czasem, szczęściem, sukcesem i rozwojem. Jest to książka o tym, jak zarządzać sobą, aby nie być zmęczonym, sfrustrowanym i zagubionym w życiu, czyli w otaczającej nas plątaninie sieci.

5810000125

Specyficzne kody