WYZWANIA ETYCZNE COACHA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI wyd. 2

W drugim wydaniu książki Autor zwrócił szczególną uwagę na zasady polityki kadrowej. Polityka ta, w każdej organizacji, jest bardzo ważnym wyzwaniem dla menedżera, czy pracownika działu zarządzania zasobami ludzkimi. Odwołując się do literatury, przemyśleń i opinii dziesiątków naukowców, specjalistów i praktyków, Autor próbował naszkicować m.in. problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zasygnalizował również najczęściej popełniane błędy w praktyce zarządzania. Tekst książki został wzbogacony o wyniki badań dotyczące efektywności procesu coachingu w organizacjach.

5810000121

Specyficzne kody