STRATEGIA MSP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-KONKURENCYJNOŚĆ-ROZWÓJ

Małe i średnie firmy są dzisiaj uważane za jeden z ważniejszych elementów gospodarki każdego rozwiniętego kraju świata. Priorytetowym celem podejmowanych działań, ukierunkowanych na dalszy dynamiczny rozwój MSP w Polsce, powinno być zatem kontynuowanie działań zmierzających do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności (produktowej i technologicznej), elastyczności a także współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi. Autor podjął próbę identyfikacji strategii MSP. Przedstawiona koncepcja Strategicznej Karty Wyników doskonale uwzględnia współczesne wyzwania wobec zarządzania przedsiębiorstwami w ogóle, także przedsiębiorstwami sektora MSP. Opracowanie, wskazuje także na wybrane aspekty w kontekście identyfikacji i wdrożenia strategii w przedsiębiorstwach rodzinnych.

5810000120

Specyficzne kody