DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU 8 Kultura zarządzania

Niniejsza broszura jest rezultatem ósmego sympozjum dyskusyjnego, profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się 19 maja 2016 roku w Warszawie. Tematem przeprowadzonej dyskusji były problemy związane z kulturą zarządzania różnego rodzaju organizacjami, a więc kształtowaniem się wzajemnych relacji między pracownikami i ich przełożonymi. Przyjęty temat dyskusji uznano za ważny i interesujący, ponieważ dzisiaj sukces każdej organizacji, sprawność jej działania zależy w coraz większym stopniu od zaangażowania jej pracowników.

5810000119

Specyficzne kody

Zobacz także