SZEFIE, NIE KRZYCZ NA MNIE – POROZMAWIAJMY

Konflikty są nieodzowną częścią życia każdej organizacji. Wywierają znaczny wpływ na efektywność jej funkcjonowania, panującą atmosferę wśród pracowników i przełożonych. Do ich powstawania przyczyniają się zarówno menedżerowie zarządzający jak również sami pracownicy. W książce, którą czytelnik dostaje do rąk, Autor próbuję w ciekawy i przystępny sposób pokazać, jak funkcjonują konflikty, oraz jak ci, którym przypadło je rozwiązywać, mogą doprowadzić do ich spokojnego rozstrzygnięcia. Zwraca także uwagę na korzyści, jakie płyną dla przedsiębiorstwa z umiejętności zażegnywania sytuacji spornych. Książka przeznaczona jest dla kadry kierowniczej zarówno średniego, jak i wyższego szczebla organizacji. Służyć może za literaturę uzupełniającą dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku zarządzania.

5810000118

Specyficzne kody