WYBRANE ZAGADNIENIA MIĘKKIEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, w których omówiono podstawowe instrumenty miękkiego zarządzania, takie jak: komunikacja, motywowanie, zaufanie, kompetencje, przywództwo oraz zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą w organizacjach i tworzenie środowiska pracy. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy wydziałów zarządzania wyższych uczelni z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Celem autorów niniejszej publikacji jest szczegółowy opis oraz analiza rozpatrywanych instrumentów miękkiego zarządzania. Rosnące znaczenie coraz bardziej wykwalifikowanych zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach oraz relacji między kierownikami różnych szczebli zarządzania a pracownikami, uzasadnia podjęcie tego tematu. Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania nowoczesnymi organizacjami, zarówno biznesowymi, jak i administracyjnymi oraz dla pracowników naukowych zainteresowanych problematyką wykorzystania miękkich metod zarządzania.

5810000114

Specyficzne kody