METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH z warsztatu prakseologa

Są dyscypliny, w których przez dekady nie pojawiają się, żadne zaskakujące przypuszczenia. Z naukowego punktu widzenia dyscypliny te wegetują, czekają na swojego guru, na zmianę paradygmatu, na rewolucyjne teorie. Ten stan wegetacji naukowej dotyczy większości dyscyplin z obszaru wiedzy społecznej. W książce autor pokazał, jak można zainspirować, zwłaszcza młodych badaczy, do twórczych poszukiwań własnej metodologii. Tą książką B.R. Kuc pragnął włączyć się do ożywionej, w ostatnich latach, dyskusji na temat metodologii i jej znaczenia dla nauki. Książka jest kontynuacją zainteresowań autora metodologią naukową. Przeznaczona jest dla studentów piszących prace dyplomowe, a także młodej kadry naukowej z aspiracjami wspinania się na coraz wyższe szczeble kariery zawodowej.

5810000108

Specyficzne kody