Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies w serwisach internetowy na domenie www.ementon.pl

I. Informacje Ogólne

Operatorem Serwisu www.ementon.pl (zw. dalej „Serwis”) jest EMENTON Monika Niewirowska, ul. Płocka 40 lok. 11, 01-173 Warszawa, kontakt@ementon.pl (zw. dalej „EMENTON”).

Słownik pojęć

Cookie (tzw. "ciasteczka") – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, które Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje Serwisowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z Serwisem. Może ona zawierać różne dane (np. oznaczenie czasu, numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd i kiedy nastąpiło połączenie.

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana dla podniesienia bezpieczeństwa.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu, jest EMENTON.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika oraz może zapisać dodatkowo informacje o parametrach połączenia (log systemowy, itp.).

Dane podane w formularzach na stronie Serwisu mogą być:

 • przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu handlowego, realizacji zamówienia itp.
 • ujawnione upoważnionym współpracownikom Administratora lub podmiotom przetwarzającym dane na jego polecenie;
 • ujawnione osobom trzecim lub organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

Administrator danych może także przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, m.in. w celu wypełniania zobowiązań podatkowych i rachunkowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub korzystania z usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, określonego w przepisach obowiązującego prawa. Po upływie wskazanych okresów, dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Dane podawane w związku z nawiązywaniem kontaktu drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) są przetwarzane na zasadach analogicznych do danych przekazanych za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej Serwisu.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych ma prawo:

 • dostępu do danych
 • zmiany danych
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

III. Informacje o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu
 • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika

W ramach Serwisu stosowane są głównie dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) - plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • „stałe” (persistent cookies) - pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) z jakiego Użytkownik korzysta, np.:

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Microsoft Edge

Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów m.in. uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.