Wydawnictwo EMENTON specjalizuje się w wydawaniu książek naukowych z dziedziny ekonomii i zarządzania. Od początku istnienia mamy na celu ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności, aby sprostać potrzebom Autorów. Wydajemy teksty znanych profesorów, przedsiębiorców, studentów aspirujących do tytułu doktora. Autorami publikacji wydanych przez Wydawnictwo EMENTON są m.in.: prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc, profesor SGH dr hab.  Jan Klimek, prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek, dr  Agnieszka Kowalczewska, mgr Mirosław Szcześniak, dr Nguyen Hoang Tien, dr inż.  Konrad Malasiewicz.

Oferujemy również:

  • korektę prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych
  • redakcję w zakresie ekonomii i zarządzania
  • przygotowanie tekstu do druku (rysunki, tabele, wykresy, bibliografia, przypisy, spisy)
  • projekt graficzny oraz przygotowanie do druku okładek