DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU 7 Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzania

Prezentowana czytelnikom broszura stanowi wynik kolejnego sympozjum dyskusyjnego profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się 26 listopada 2015 roku w Warszawie. Tematem przeprowadzonej dyskusji były problemy związane z kształceniem na kierunku zarządzania w szkołach wyższych i przygotowaniem przyszłej kadry menedżerskiej. W dyskusji wzięło udział dwudziestu profesorów zajmujących się tematyką zarządzania z różnych ośrodków naukowych oraz dwóch prezesów przedsiębiorstw.

5810000116

Specyficzne kody

Zobacz także