DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU 6 Miękkie koncepcje zarządzania

Niniejsza broszura jest rezultatem kolejnego sympozjum dyskusyjnego profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2015 roku w Warszawie. Tematem dyskusji były problemy związane z wykorzystaniem miękkich metod zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. W dyskusji wzięło udział dwudziestu czterech profesorów zajmujących się tematyką zarządzania z różnych ośrodków naukowych oraz dwóch zaproszonych prezesów małych firm.

5810000113

Specyficzne kody

Zobacz także