DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU 5 Menedżer przedsiębiorca przywódca

Niniejsza broszura jest rezultatem kolejnego sympozjum dyskusyjnego profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się w listopadzie 2014 roku w Warszawie. Tematem dyskusji były problemy związane z określeniem roli i znaczenia menedżera, przedsiębiorcy i przywódcy w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami. W dyskusji wzięło udział dwudziestu czterech profesorów zajmujących się tematyką zarządzania z różnych ośrodków naukowych oraz dwóch zaproszonych prezesów małych firm.

5810000110

Specyficzne kody

Zobacz także